Chính sách hủy xe và hoàn tiền

Hiện tại, Gia Đình Việt áp dụng 3 cấp chính sách hủy xe tiêu chuẩn lần lượt là: Linh hoạt, Trung bình và Nghiêm ngặt. Các mức hủy xe này sẽ được khách hàng lựa chọn. Quy định cụ thể của mỗi mức hủy, bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây.

Hủy xe Linh hoạt (Flexible)Huỷ xe Trung bình (Moderate)Hủy xe Nghiêm ngặt (Strict)

Miễn phí hủy xe trong vòng 48h sau khi đặt xe thành công và trước 1 ngày so với thời gian check-in. Sau đó, hủy xe trước 1 ngày so với thời gian check-in, được hoàn lại 100% tổng số tiền đã trả (trừ phí dịch vụ).

Đặt xe thành công

48h sau khi đặt xe

1 ngày trước check-in

Check-in

 

Hoàn tiền 100%

 

Hoàn tiền 100% (trừ phí dịch vụ)

 

Hoàn 50% (trừ phí đêm đầu tiên, phí dịch vụ và các phí kèm theo)

 

Ví dụ: Khách hàng có đơn đặt xe giá trị 1.000.000đ, check-in 21h00 ngày 31/08, check-out ngày 01/09 khách hàng sẽ được hoàn lại 1.000.000đ khi khách hủy xe trước 48h kể từ thời gian đặt xe thành công, khách sẽ nhận 1.000.000đ trừ phí dịch vụ ( nếu có ) khi khách huỷ xe sau 48h và muộn nhất trước 20h00 ngày 30/08. Bắt đầu từ 21h00 ngày 30/08 đến 23:59 ngày 31/08, đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại, khách sẽ được hoàn lại 50% tổng giá trị đặt xe trừ đêm đầu tiên và các phí kèm theo.

Miễn phí hủy xe trong vòng 48h sau khi đặt xe thành công và trước 5 ngày so với thời gian check-in. Sau đó, hủy xe trước 5 ngày so với thời gian check-in, được hoàn lại 50% tổng số tiền đã trả (trừ phí dịch vụ).

Đặt xe thành công

48h sau khi đặt xe

5 ngày trước check-in

Check-in

 

Hoàn tiền 100%

 

Hoàn tiền 100% (trừ phí dịch vụ)

 

Hoàn 50% (trừ phí đêm đầu tiên, phí dịch vụ và các phí kèm theo)

 

Ví dụ: Khách hàng có đơn đặt xe giá trị 1.000.000đ, check-in 21h00 ngày 31/08, check-out ngày 01/09 khách hàng sẽ được hoàn lại 1.000.000đ khi khách hủy xe trước 48h kể từ thời gian đặt xe thành công, khách sẽ nhận 1.000.000đ trừ phí dịch vụ ( nếu có ) khi khách huỷ xe sau 48h và muộn nhất trước 20h00 ngày 26/08. Bắt đầu từ 21h00 ngày 26/08 đến 23:59 ngày 31/08, đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại, khách sẽ được hoàn lại 50% tổng giá trị đặt xe trừ đêm đầu tiên và các phí kèm theo

Hoàn lại 50% giá trị đặt xe khi khách hàng huỷ xe trong vòng 48h sau khi đặt xe thành công và trước 14 ngày so với thời gian check-in. Sau đó, hủy xe trước 14 ngày so với thời gian check-in, được hoàn lại 50% tổng số tiền đã trả (trừ phí dịch vụ).

Đặt xe thành công

48h sau khi đặt xe

14 ngày trước check-in

Check-in

 

Hoàn tiền 50%

 

Hoàn tiền 50% (trừ phí dịch vụ)

 

Hoàn 50% (trừ phí đêm đầu tiên, phí dịch vụ và các phí kèm theo)

 

Ví dụ: Khách hàng có đơn đặt xe giá trị 1.000.000đ, check-in 21h00 ngày 31/08, check-out ngày 01/09 khách hàng sẽ được hoàn lại 500.000đ khi khách hủy xe trước 48h kể từ thời gian đặt xe thành công, khách sẽ nhận 500.000đ trừ phí dịch vụ ( nếu có ) khi khách huỷ xe sau 48h và muộn nhất trước 20h00 ngày 30/08. Bắt đầu từ 21h00 ngày 30/08 đến 23:59 ngày 31/08, đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại, khách sẽ được hoàn lại 50% tổng giá trị đặt xe trừ đêm đầu tiên và các phí kèm theo.