QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP

QUY ĐỊNH

Tài sản thế chấp khi thuê xe là hình thức ràng buộc nhằm đảm bảo trách nhiệm, đảm bảo cho giao dịch cho thuê xe được thực hiện.

Theo Quy định chung , khi Thuê xe ô tô bên cạnh việc cung cấp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ thì Quý khách cần phải thế chấp tài sản giá trị hoặc một số tiền nhất định.

Đối với trường hợp Khách không mua gói bảo hiểm thuê xe thì:

  • Khách nội thành thế chấp tiền mặt : 20.000.000 vnd hoặc xe máy + cà vẹt xe có giá trị tương đương.
  • Khách Tình thế chấp tiền mặt : 30.000.000 vnd hoặc xe máy + cà vẹt xe có giá trị tương đương.
  • Khách nước ngoài thế chấp tiền mặt : 2.000 usd hoặc xe máy + cà vẹt xe có giá trị tương đương.

Đối với trường hợp Khách mua gói bảo hiểm 20% giá trị hợp đồng thuê xe thì

  • Khách nội thành thế chấp tiền mặt : 15.000.000 vnđ.
  • Khách Tình thế chấp tiền mặt : 25.000.000 vnđ.
  • Khách nước ngoài thế chấp tiền mặt : 1.500 usd.

Đối với trường hợp Khách mua gói bảo hiểm 50% giá trị hợp đồng thuê xe thì:

  • Khách nội thành thế chấp tiền mặt : 10.000.000 vnđ.
  • Khách Tình thế chấp tiền mặt : 15.000.000 vnđ.
  • Khách nước ngoài thế chấp tiền mặt : 1.000 usd.

QUYỀN LỢI KHI MUA BẢO HIỂM

Khách mua gói Bảo hiểm 20%

Chỉ thanh toán phần tiền mức miễn thường: Mức miễn thường (Bảo hiểm từ chối bồi thường) là 500.000 đồng cho mỗi 1 vụ khai báo bảo hiểm hoặc từ 30% đến 50% tùy theo mức độ thiệt hại của xe, hiện trường tai nạn có khớp với khai báo hay không ( mức miễn thường này theo quy định của Bảo Hiểm và do giám định viên Bảo Hiểm kiểm duyệt) và 50% tiền xe trên tổng số ngày xe nằm bãi sửa chữa không kinh doanh được.

Khách mua gói Bảo hiểm 50%

Sẽ không phải thanh toán phần tiền miễn thường cũng như tiền xe nằm bãi sửa chữa, Gia Đình việt sẽ chịu hết.


Gia Đình Việt Team,