600.000 đ/ngày
New 2020
VINFAST FADIL
 • 51H.48250
 • 4 chỗ
 • Số tự động
600.000 đ/ngày
New 2019
VINFAST FADIL
 • 51H.*5728
 • 4 chỗ
 • Số tự động
600.000 đ/ngày
New 2021
VINFAST FADIL
 • 30G-422.72
 • 4 chỗ
 • Số tự động
600.000 đ/ngày
New 2022
VINFAST FADIL
 • 51K-23711
 • 4 chỗ
 • Số tự động
Bảng báo giá xe tổng hợp