1.300.000 đ/ngày
New 2020
VINFAST LUX A 2.0
 • 51H-47779
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.300.000 đ/ngày
New 2020
VINFAST LUXA 2.0
 • 51H-*4272
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.300.000 đ/ngày
New 2022
VINFAST LUXA 2.0
 • 60K.*3675
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1300000 đ/ngày
New 2022
VINFAST LUXA 2.0
 • 61A.69462
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.400.000 đ/ngày
New 2022
VINFAST LUXSA 2.0
 • 51H.94487
 • 7 chỗ
 • Số tự động
Bảng báo giá xe tổng hợp