900.000 đ/ngày
New 2019
XPANDER
  • 51H. *0715
  • 7 chỗ
  • Số tự động
900.000 đ/ngày
New 2019
XPANDER
  • 51H. *2234
  • 7 chỗ
  • Số tự động
900.000 đ/ngày
New 2019
XPANDER
  • 51H. 10092
  • 7 chỗ
  • Số tự động
Bảng báo giá xe tổng hợp