800.000 đ/ngày
New 2018
HONDA CITY
 • 51H.*2524
 • 4 chỗ
 • Số tự động
800.000 đ/ngày
New 2019
HONDA CITY
 • 51G.93095
 • 4 chỗ
 • Số tự động
800.000 đ/ngày
New 2022
HONDA CITY
 • 51K 61229
 • 4 chỗ
 • Số tự động
800.000 đ/ngày
New 2019
HONDA CITY
 • 51G.93035
 • 4 chỗ
 • Số tự động
800.000 đ/ngày
New 2018
HONDA CITY
 • 51G.37516
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.400.000 đ/ngày
New 2020
HONDA CIVIC
 • 51H-94883
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.200.000 đ/ngày
New 2017
HONDA CRV
 • 51F.*8975
 • 4 chỗ
 • Số tự động
Bảng báo giá xe tổng hợp