900.000 đ/ngày
New 2023
MAZDA 3
 • 51K.65361
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.200.000 đ/ngày
New 2022
MAZDA CX5
 • 51K-*1535
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.200.000 đ/ngày
New 2021
MAZDA CX5
 • 51H.90884
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.400.000 đ/ngày
New 2022
MAZDA CX8
 • 51K-37412
 • 7 chỗ
 • Số tự động
900.000 đ/ngày
New 2018
MAZDA3
 • 51G.*6476
 • 4 chỗ
 • Số tự động
900.000 đ/ngày
New 2018
MAZDA3
 • 51G.03778
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.400.000 đ/ngày
New 2023
MAZDA6
 • 51K-16626
 • 4 chỗ
 • Số tự động
Bảng báo giá xe tổng hợp