1.000.000 đ/ngày
New 2023
AVANZA PREMIO
 • 66A-18532
 • 7 chỗ
 • Số tự động
3.500.000 đ/ngày
New 2018
BMW 420I
 • 51F-28093
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.400.000 đ/ngày
New 2023
CAMRY 2.0G
 • 51K.*6147
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.400.000 đ/ngày
New 2023
CAMRY 2.5Q
 • 51K.03170
 • 4 chỗ
 • Số tự động
800.000 đ/ngày
New 2023
ELANTRA
 • 66A-220.23
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.300.000 đ/ngày
New 2021
FORD EVEREST
 • 51H-48861
 • 7 chỗ
 • Số tự động
1.300.000 đ/ngày
New 2022
FORD EVEREST
 • 51H-*9565
 • 7 chỗ
 • Số tự động
1.200.000 đ/ngày
New 2022
FORD RANGER
 • 62C-16919
 • Bán Tải
 • Số tự động
1.200.000 đ/ngày
New 2021
FORTUNER AT
 • 51H-93997
 • 7 chỗ
 • Số tự động
1.200.000 đ/ngày
New 2017
FORTUNER AT
 • 51G-10788
 • 7 chỗ
 • Số tự động
1.100.000 đ/ngày
New 2018
FORTUNER MT
 • 51G-48287
 • 7 chỗ
 • Số sàn
1.100.000 đ/ngày
New 2018
FORTUNER MT
 • 51G-45815
 • 7 chỗ
 • Số sàn
800.000 đ/ngày
New 2015
FORTUNER MT
 • 51F.*4580
 • 7 chỗ
 • Số sàn
800.000 đ/ngày
New 2015
FORTUNER MT
 • 51F.*1988
 • 7 chỗ
 • Số sàn
700.000 đ/ngày
New 2018
HONDA CITY
 • 51H.*2524
 • 4 chỗ
 • Số tự động
700.000 đ/ngày
New 2019
HONDA CITY
 • 51G.93095
 • 4 chỗ
 • Số tự động
700.000 đ/ngày
New 2019
HONDA CITY
 • 51G.93035
 • 4 chỗ
 • Số tự động
700.000 đ/ngày
New 2018
HONDA CITY
 • 51G.37516
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.300.000 đ/ngày
New 2020
HONDA CIVIC
 • 51H-94883
 • 4 chỗ
 • Số tự động
1.200.000 đ/ngày
New 2017
HONDA CRV
 • 51F.*8975
 • 4 chỗ
 • Số tự động
Bảng báo giá xe tổng hợp